top of page

Přijímací řízení

Termíny odvolání k přijetí

Pokud má vaše dítě nastoupit do základní školy v září 2021, můžete se v období od 16. dubna do 17. května 2021 odvolat a zaručit, že vaše odvolání bude vyslyšeno do 16. července 2021 .  U přihlášek podaných v běžném přijímacím kole musí být odvolání vyslyšeno do 40 školních dnů od termínu pro podání odvolání.  V případě pozdních přihlášek by měla být odvolání vyslechnuta do 40 školních dnů od data, kdy je možné podat odvolání, nebo do 30 školních dnů od podání odvolání.

Základní škola Wentworth
Dartford

Ledna 2021

bottom of page