top of page

Jak se učíme

Wentworth věří, že všechny děti by při učení měly projevovat klíčové chování - jsou to dovednosti, o kterých se domníváme, že se naše děti musí stát celoživotními studenty.

Odvaha - buďte odvážní a nebojte se přijmout výzvu.

Zvědavost - Dívejte se na všechno jako na příležitost zjistit něco nového o světě.

Odolnost - Když jsou věci těžké, nevzdávejte to.

Chceme, aby naše děti chápaly, že chybování je důležitou součástí procesu učení.  Učební plán Wentworth je navržen tak, aby vytvořil dobře zaoblené, sebevědomé a úspěšné jedince schopné být úspěšné v současné společnosti a připravené na výzvy budoucího světa.

Wentworth Pupils.png
bottom of page