top of page

Cíle a záměry

Cílem školy je podporovat intelektuální, fyzický, estetický, duchovní, morální a sociální rozvoj každého dítěte a pomoci mu naučit se učit.

Chceme, aby si každé dítě svou školní práci užilo a našlo v ní uspokojení a pocit úspěchu. Doufáme, že umožníme každému dítěti realizovat svůj potenciál prostřednictvím nezbytných dovedností, konceptů a znalostí, rozvíjet jeho schopnost uvažovat a pomáhat mu klást otázky a navrhovat vyšetřování, aby na ně odpovědělo a kriticky interpretovalo výsledky.

Snažíme se pomoci žákům porozumět světu, ve kterém žijí. Škola si klade za cíl rozvíjet osobní a morální hodnoty a zároveň respektovat náboženské hodnoty jiných ras a kultur.

Wentworth Pupils.png

Záměr Wentworth Curriculum  Tvrzení

Intent, Implementation, Impact

bottom of page