top of page

Prohlášení o rovnosti

Základní škola Wentworth vítá povinnosti škol v oblasti rovnosti a považuje je za zásadní pro dosažení nejlepšího výsledku pro každé dítě. Věříme, že všichni žáci a zaměstnanci by měli mít příležitost naplnit  jejich plný potenciál bez ohledu na pozadí, identitu a okolnosti. Zavázali jsme se vytvořit školní komunitu, která uznává a oslavuje odlišnosti v kultuře respektu a spolupráce. Vážíme si toho, že kultura podporující rovnost vytvoří pozitivní prostředí a sdílený pocit sounáležitosti pro všechny, kteří pracují, učí se a využívají služby naší školy. Uznáváme, že rovnosti dosáhne pouze celá školní komunita pracující společně - naši žáci, zaměstnanci, guvernéři, návštěvníci a naše místní komunita.

bottom of page