top of page

Škola  Étos

Základní škola Wentworth je proti všem formám rasismu, předsudků a diskriminace. Škola podporuje rozmanitost a podporuje dobré osobní a komunitní vztahy. Uznává se, že rozmanitost má ve škole pozitivní roli.

Všichni zaměstnanci vytvářejí pozitivní atmosféru vzájemné důvěry mezi žáky ze všech etnických skupin. Jsou zavedeny jasné postupy, které zajistí, že všechny formy šikany, včetně náboženské, rasistické, sexistické a homofobní, budou řešeny rychle, pevně a důsledně a budou v souladu se školními zásadami a pokyny.

Všechny případy šikany jsou zaznamenávány a řešeny v souladu s příslušnými školními zásadami. Zásady školy proti šikaně jsou každoročně přezkoumávány všemi zaměstnanci. Dobrovolníci žáků jsou vycvičeni, aby v době přestávek vystupovali jako vrstevníci.

Školní étos je zapouzdřen v dohodě Wentworth.

To act positively towards ourselves, others and our environment.

Values_Icon_Respect_White.png

To have a go, take risks and do the right thing.

Values_Icon_Courage_White.png

To listen with understanding and appreciate the opinions of others.

Values_Icon_Empathy_White.png

To work hard, be determined and keep going.

Values_Icon_Resilience_White.png

To ask questions, keep an open mind and always be ready to learn.

Values_Icon_Curiosity_White.png

To be thorough so we can feel good about our achievements and those of our community.

Values_Icon_Pride_White 2.png

Respect - To act positively towards ourselves, others and our environment.

Empathy - To listen with understanding and appreciate the opinions of others.

Curiosity - To ask questions, keep an open mind and always be ready to learn.

Courage - To have a go, take risks and do the right thing.

Resilience - To work hard, be determined and keep going.

Pride - To be thorough so we can feel good about our achievements and those of our community.

 

The school ethos is encapsulated in the Wentworth Deal.

bottom of page